Het bestuur van Scouting Jan Baloys bestaat uit drie onderdelen:

  1. De groepsraad
  2. Het groepsbestuur
  3. Het stichtingsbestuur

Scouting Jan Baloys kent één adviesorgaan, de ouder-adviesraad.

Huishoudelijk reglement

Open het document

De groepsraad is het hoogste bestuurlijke orgaan binnen Scouting Jan Baloys Stiphout. Deze bestaat uit alle speltakleiders, bestuursleden en overige vrijwilligers van de vereniging. De groepsraad vergadert ongeveer een maal per maand.

Het groepsbestuur bestaat momenteel uit 9 leden. Wij streven ernaar om het bestuur te laten bestaan uit een samenstelling van (ex-)leiders, ouders van jeugdleden en personen zonder scoutingachtergrond. Leden van het groepsbestuur treden na drie jaar verplicht af en mogen zich dan herkiesbaar stellen. Ook personen van buiten het bestuur kunnen zich verkiesbaar stellen voor het groepsbestuur. De groepsraad stemt elk jaar over de bestuurswisselingen. Het groepsbestuur vergadert ongeveer een maal per maand.

Het stichtingsbestuur bestaat momenteel uit dezelfde leden als het groepsbestuur. De stichting beheert de bezittingen van de vereniging. Voornamelijk de gelden en de spelmaterialen. Elke speltak beheert zijn eigen kas en heeft een eigen penningmeester. Deze penningmeesters leggen verantwoording af aan de penningmeester van het stichtingsbestuur. Penningmeesters vergaderen een maal per kwartaal.

 De ouder-adviesraad bestaat uit ouders van jeugdleden, bij voorkeur is er van elke speltak een ouder vertegenwoordigd. De ouder-adviesraad adviseert het bestuur en de speltakken. Leden van de ouder-adviesraad hebben geen zitting in de groepsraad of het bestuur.

Maak kennis met de ouderadviesraad

Al onze  vergaderingen zijn openbaar. Inbreng van leden en hun ouders is harte welkom. Informeer daarom gerust naar de datum van eerstvolgende vergadering als je er een keer bij wilt zijn.